Projekty

Nazwa projektu: Inteligentny system wspomagania leczenia i zarządzania jakością w szpitalach, oparty na technologiach przetwarzania wielkich zbiorów danych i metodach uczenia maszynowego.

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie narzędzi eksploracji danych medycznych opartych na metodach uczenia maszynowego w celu zbudowania systemu wspomagania decyzji medycznych, analizy procedur akredytacyjnych zdefiniowanych przez Centum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz optymalizacji kosztów funkcjonowania szpitala.

PDF_ico word
Zapytanie ofertowe nr 2/12/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie narzędzi eksploracji danych tekstowych dedykowanych do analizy tekstów medycznych (np. kart przyjęć, notatek lekarskich i pielęgniarskich, opinii, kart pacjentów, epikryz, opisów badań obrazowych).

PDF_ico word

 

Top