Lista klientów

Cieszymy się zaufaniem blisko 2 000 klientów zarówno instytucjonalnych jak i prywatnych działających w różnych branżach w całej Polsce. Od 1989 roku doradzamy naszym klientom wychodząc naprzeciw zmianom wymagających nowych rozwiązań w zakresie IT.

Nasze długoletnie doświadczenie na rynku informatycznym sprawia, że mamy do zaoferowania unikalną wiedzę i  umiejętności, dzięki nim z łatwością mierzymy się ze zmieniającym się otoczeniem biznesowym. Dobrze dobrany sprzęt informatyczny umożliwia integrację zadań i zwiększa efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, nasz zespół chętnie podzieli się swoim doświadczeniem.

Do naszych klientów należą:

Administracja Publiczna:

 • Biblioteka Publiczna Dzielnicy Włochy
 • Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych
 • Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Skarbu Państwa
 • Ośrodki Pomocy Społecznej Konstancin-Jeziorna
 • Państwowa Agencja Atomistyki
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu
 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
 • Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
 • Urzędy Skarbowe
 • Poczta Polska

Uczelnie i Instytuty:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Warszawska Wydział Fizyki,
 • Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania
 • Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej PW
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 • Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN
 • Instytut Geofizyki PAN
 • Instytut Kardiologii
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Instytut Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Finanse, telekomunikacja, IT:

 • ATM S.A.
 • Bonair S.A.
 • COMP S.A.
 • Digital Media Technology Sp. z o.o.
 • ETOP Sp. z o.o.
 • Gemius S.A.
 • Inteligo Financial Services S.A.
 • PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • X-TRADE BROKERS Dom Maklerski S.A.

Inni:

 • Archiwum Główne Akt Dawnych
 • Grupa Wydawnicza Foksal Sp z o.o.
 • ENEA Wytwarzanie Spółka Akcyjna
 • EMERSON Process Management
 • Nasza Klasa Sp. z o.o.
 • O2 Sp. z o.o.
 • Poczta Polska S.A.
 • Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna
 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A.
 • Praca.pl Sp. z o.o.
 • SAD Sp. z o.o.
 • Softex Data S.A.
 • Zarząd Pałacu Kultury I Nauki Sp.  z o.o.

Dołącz i ty…

 

 

Top