Wdrożenia

Po instalacji sprzętu kolejnym krokiem jest wdrożenie czyli budowa kompletnego rozwiązania IT w oparciu o zainstalowany i uruchomiony sprzęt.

Wdrożenie jest uzupełnieniem usługi montażu zmierzającym do budowy gotowego rozwiązania IT zgodnie z wymogami klienta. Zakres wykonywanych prac oraz harmonogram ich wykonania jest ustalany z Klientem indywidualnie. Wdrożenie systemu informatycznego nie polega tylko na instalacji i konfiguracji sprzętu lub oprogramowania. Część firm, również te oferujące takiej usługi błędnie podchodzi do całego procesu. Wdrożenie jest jednym z kilku etapów całego procesu, który właściwie przeprowadzony warunkuje poprawność wdrożenia. Zebranie odpowiedniej wiedzy, analiza i zaplanowanie procesu, a w końcu samo wdrożenie powinny być działaniem przemyślanym i dobrze zaplanowanym. Musi przebiegać tak by nie powodować przestojów w aktualnej pracy przedsiębiorstwa i przynieść oczekiwane efekty w możliwie najkrótszym czasie.

Usługa obejmuje:

  • sprzęt kliencki – instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego, sterowników i oprogramowania dodatkowego ( usługi wymagane przez klienta, migracja danych, bazy, poczta itd…)
  • serwery: aktualizacja mikrokodów, instalacja i konfiguracja kart dostępu zdalnego, kontrolerów RAID, kart HBA SAS, iSCSI, FC, InfiniBand, instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego, sterowników, usług systemowych i oprogramowania dodatkowego ( domeny, SQL, klastry,wirtualizacja, aplikacje itd…)
  • infrastruktura: konfiguracja przełączników KVM, kart zarządzających UPS, uaktualnienie mikrokodów/BIOS, konfiguracja i okablowanie akcesoriów zgodnie z specyfikacją klienta ( przygotowanie serwerowni, szafy rakowe, klimatyzacja, niskie prądy, telefonia IP, monitoring itd…)
  • macierze dyskowe: konfiguracja macierzy, aktualizacja mikrokodów i systemu macierzy, konfiguracja woluminów oraz dostępu do zasobów dyskowych dla serwerów (LUN masking / Access Logic), konfiguracja dodatkowych funkcji macierzy oraz oprogramowania towarzyszącego oraz migracja danych z wskazanego zasobu
  • sieci ( praca inżyniera CCIE ) routery ,przełączniki LAN / SAN: okablowanie LAN / SAN, konfiguracja interfejsu zarządzania, uaktualnienie mikrokodów, planowanie, budowa, konfiguracja sieci LAN / SAN w/g specyfikacji klienta
  • biblioteki taśmowe : uaktualnienie mikrokodów, konfiguracja interfejsu zarządzania, konfiguracja parametrów pracy urządzeń, partycjonowanie bibliotek, konfiguracja usług dodatkowych urządzeń taśmowych, instalacja i konfiguracja oprogramowania backup oraz wykonanie dodatkowych czynności zgodnie z harmonogramem wdrożenia
  • UC&C wdrożenie, instalacja i konfiguracja
Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym.

Top