Cloud Computing

Stale zwiększająca się ilość danych oraz wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową stanowi wyzwanie dla wewnętrznej infrastruktury IT. W odpowiedzi na potrzeby swoich klientów FORMAT oferuje bezpieczne rozwiązanie cloud computing które pozwala klientom ulepszyć zasoby IT przy jednoczesnej kontroli kosztów.

Centrum danych jest węzłem łączącym rozwiązania biznesowe, pamięć masową, zasoby sieciowe i obliczeniowe. Trzeba przygotować się na zgromadzenie całej posiadanej wiedzy i infrastruktury, i przekształcenie tych zasobów w centrum danych które może obsługiwać zmieniające się potrzeby i sprostać niespodziewanie pojawiającym się możliwościom.

Technologie Microsoft pozwalają na przeprowadzenie transformacji centrum danych. Możemy zebrać rozbudowaną, skomplikowaną i niejednorodną infrastrukturę i przenieść ją do chmury aby wykorzystać jej nieograniczoną pojemność, jednocześnie spełniając wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Można zredukować koszty i złożoność dzięki innowacjom technologicznym w zakresie pamięci masowej i sieci a jednocześnie szybciej świadczyć usługi.

Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) jest usługą polegającą na zdalnym udostępnieniu mocy obliczeniowej urządzeń IT oferowaną przez zewnętrzne podmioty, dostępną na żądanie w dowolnej chwili oraz skalującą się w miarę zapotrzebowania.

cloud-computing

Chmura obliczeniowa jest alternatywą dla własnego centrum danych, nie wymagającą poniesienia znaczących kosztów inwestycyjnych związanych z wybudowaniem odpowiedniej bazy sprzętowej data center. W tym przypadku będziemy korzystać z profesjonalnie przygotowanej infrastruktury i mocy obliczeniowej urządzeń IT usługodawcy (pula zasobów). Moc obliczeniowa (procesory, pamięć RAM, przestrzeń dyskowa, urządzenia sieciowe, firewalle, przepustowość łącza internetowego itp.) będzie zwiększana lub zmniejszana w dowolnym momencie na nasze życzenie, a jedynym ograniczeniem będzie wielkość dostępnej puli zasobów usługodawcy. Dzięki zastosowaniu wirtualizacji, pula ta dostępna jest dla każdego użytkownika w zależności od jego chwilowych potrzeb. Opłaty w takim modelu są naliczane tylko i wyłączenia za faktycznie wykorzystaną moc obliczeniową w danym czasie. Użytkownik, za pomocą specjalnie przygotowanego przez usługodawcę interfejsu, jest w stanie w dowolnym momencie i w pełni automatycznie dodawać lub usuwać maszyny wirtualne lub ich zasoby. Ten model zwany jest chmurą publiczną.

Natomiast chmura prywatna różni się tym od chmury publicznej, że pula zasobów obliczeniowych nie jest dostępna użytkownikom zewnętrznym (podmiotom spoza firmy będącej właścicielem centrum danych oraz dostępnej w nim mocy obliczeniowej).

Wyróżnić można kilka podstawowych warstw chmury obliczeniowej zależnych od pakietu dostarczanego klientom.

 1. IaaS – ang. Infrastructure as a Service – infrastruktura jako usługa. Jest to najniższy dostępny poziom funkcjonalności w którym do dyspozycji mamy dostarczone przez usługodawcę obrazy maszyn wirtualnych, które będą posiadały zdefiniowaną przez nas moc obliczeniową. Może to być np. maszyna wirtualna o zadanej mocy procesora, ilości pamięci RAM i przestrzeni dyskowej obsługiwana przez system operacyjny Windows Server. Inną opcją usługi IaaS może być wskazana wielkość przestrzeni dyskowej np. do celów przechowywania kopii zapasowej danych.
 2. PaaS – ang. Platform as a Service – platforma jako usługa. Różni się to tym od warstwy IaaS, że użytkownik ma do dyspozycji platformę zbudowaną np. z wielu maszyn wirtualnych i systemów operacyjnych, które razem tworzą odpowiednio duże środowisko np. programistyczne. W tym przypadku po stronie usługodawcy jest przygotowanie odpowiedniej konfiguracji maszyn wirtualnych i systemów o zadanej w danej chwili, przez użytkownika, mocy obliczeniowej .
 3. SaaS – ang. Software as a Service – oprogramowanie jako usługa. Jest to najbardziej popularna warstwa chmury obliczeniowej i najpowszechniej występująca. Polega ona na udostępnianiu gotowej aplikacji (jej interfejsu graficznego) lub funkcjonalności systemu (np. Windows Sharepoint), bez konieczności ingerowania w ich wnętrze przez użytkownika.

Chmura obliczeniowa zapewnia zazwyczaj znacznie większy poziom bezpieczeństwa i dostępności danych w stosunku do wykorzystania własnych zasobów, ponieważ profesjonalne firmy świadczące takie usługi inwestują znaczne środki na odpowiednie zaprojektowanie i wybudowanie bezpiecznego i niezawodnego centrum danych. Ponadto swoje działania opierają o restrykcyjne procedury i standardy bezpieczeństwa trudno osiągalne przez firmy, niewyspecjalizowane w takiej dziedzinie.

press140512_72HDD_42URack_Inktank_Ceph

Super Micro Computer światowy lider w dziedzinie wysokiej wydajności serwerów, technologii składowania oraz energooszczędności rozwiązań zapowiada rozwiązanie storage – server skonfigurowane z Inktank Ceph. Inktank została przejęta przez firmę Red Hat w kwietniu 2014 roku.

42U rack klastry przechowywania Supermicro wyposażone są w łącza 10GbE do trzech węzłów 1U monitorujących i liczących / pojemności zrównoważonych 3,5 ” HDD / SSD w 2U 12x zatoki HDD , 4U 36x zatoki HDD i 4U 72x HDD co daje kompletne rozwiązanie klastra i jest zaprojektowany do obsługi aplikacji ekstremalnych pamięci scale- out o maksymalnej wydajności i niezawodności , aby spełnić najbardziej rygorystyczne SLA .

Proponujemy energooszczędny serwer przechowywania danych połączony z architekturą sieci zapewniającą synchronizacje danych i możliwość bilansowania możliwości Inktank Ceph. Rozwiązanie oparte na 1U 4x 3,5 ” HDD węzełach monitorujących i 4U 72x HDD / SSD serwerów pamięci masowej opartej na połączeniu wszystkich obiektów w sieć o wysokiej przepustowości 10GbE wzajemnych połączeń by zwiększyć wydajność przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej gęstości i praktycznie nieskończoną skalowalność.

” Ceph został opracowany w celu przekształcenia wdrażania, zarządzania i utrzymania infrastruktury składowania jakim jest chmura „, powiedział Ben Cherian , wiceprezes ds. Rozwoju Strategicznego , w Inktank . ” Nasze rozwiązanie oparte na open source zdefiniowane przechowywania oprogramowania jest wysoce skalowalny i zapewnia ochronę danych i wydajność światowej klasy , z których wszystkie mogą obniżyć barierę wejścia dla wielu organizacji potrzebujących hiper basenów dynamiczny magazynowych. Współpraca z Supermicro , mamy znaleźć idealnego partnera , który może dostarczyć rozwiązanie dobrze dostrojone platform serwerowych i pamięci masowych , które uzupełniają naszą technologię i jechać do dostarczania efektywnych kosztowo rozwiązań pamięci masowej o wysokiej wydajności na rynkach masowych. ”

Supermicro Clusters and Components

  -- 42U SuperRack(R) Cabinet (SRK-42SE-02) 
 
     -- 42U-320TB (SRS-42E112-CEPH-01) -- Integrated Ceph Rack, 3x Mon, 8x 
       2U OSD, Networking & PDU 
 
     -- 42U-1.08PB (SRS-42E136-CEPH-01) -- Integrated Ceph Rack, 3x Mon, 
       9x 4U OSD, Networking & PDU 
 
     -- 42U-2.16PB (SRS-42E172-CEPH-01) -- Integrated Ceph Rack, 3x Mon, 
       9x 4U OSD, Networking & PDU 
 
  -- Monitor Node (SYS-6017R-MON1) -- Single Intel(R) Xeon(R) E5-2630 v2 
   Processor, 128GB memory, 4x 3.5" hot-swappable 400GB HDDs, dual-port 10G 
   (SFP+) 
 
  -- 2U 12x HDD/SSD Bay OSD Node (SSG-6027R-OSD040H) -- Dual Intel(R) E5-2630 
   v2 (6-core) Processors, 128GB memory, 2X 400GB SSD, 10x 4TB HDDs, rear 
   2.5" mirrored 40GB hot-swap OS SSDs, dual-port 10G (SFP+) 
 
  -- 4U 36x HDD/SSD Bay OSD Node (SSG-6047R-OSD120H) -- Dual Intel(R) E5-2630 
   v2 (6-core) Processors, 128GB memory, 6X 400GB SSD, 30x 4TB HDDs, rear 
   2.5" mirrored 40GB hot-swap OS SSDs, quad-port 10G (SFP+) 
 
  -- 4U 72x HDD/SSD Bay OSD Node (SSG-6047R-OSD240H) -- Dual Intel(R) E5-2670 
   v2 (10-core) Processors, 256GB memory, 12X 400GB SSD, 60x 4TB HDDs, rear 
   2.5" mirrored 40GB hot-swap OS SSDs, quad-port 10G (SFP+) 
 
  -- 1U Layer 2/3, 1/10GbE Ethernet Switches -- 24x (RJ45) 1GbE ports, 4x 
   (CX4, XFP, or SFP+) 10GbE ports (SSE-G24-TG4); 24x (SFP+) 10GbE ports 
   (SSE-X24S / SSE-X3348S(R) 
 
  -- Supermicro Server Management Software Utilities (www.supermicro.com/SMS) 
 
  -- Supermicro Onsite Service and Support (www.supermicro.com/OSS)

 

Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym.

Top