Wersja 1.0 – 2022-04-20
Wersja 1.1 – 2022-12-21
Wersja 1.2 – 2023-04-19

Kryzys klimatyczny coraz bardziej odczuwalnie odciska swoje piętno na naszym codziennym życiu. W firmie Format od lat dostrzegamy naszą rolę i odpowiedzialność wobec środowiska. Obecnie jesteśmy w fazie systematyzacji naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju, jednak pierwsze działania w tym zakresie prowadzimy od 2011 roku. Wtedy dostarczyliśmy pierwsze klastry superkomputerowe chłodzone cieczą, dzięki czemu ich użytkownicy osiągnęli znacznie lepszą wydajność energetyczną i znacznie większą efektywność wykorzystania ciepła odpadowego.

Zidentyfikowaliśmy obszary, od których powinniśmy zacząć, a do których dążyć, by nasze działania mogły pomóc nie tylko naszemu otoczeniu, ale także otoczeniu naszych klientów. Zaczęliśmy od wdrożenia i uzyskania certyfikacji ISO 14001:2015 w zakresie naszej działalności. W 2022 roku uzyskaliśmy certyfikat ISO 50001:2018. Dzięki instalacji źródła odnawialnej energii elektrycznej w 2023 roku jesteśmy w stanie dokładniej monitorować naszą efektywność i zacząć odpowiedzialnie śledzić całkowite zużycie prądu, całkowite zużycie odnawialnej energii elektrycznej, a także współczynnik odnawialnej energii. Zwracając uwagę na poziom utylizacji naszych urządzeń firmowych zoptymalizowaliśmy również ten obszar, wyłączając z użycia urządzenia nieefektywne ze względu na wiek technologii lub poziom utylizacji. Kolejnym krokiem jaki podjęliśmy jest wdrożenie nowego systemu zarządzania wszystkimi procesami dzięki czemu bardziej efektywnie będziemy mogli monitorować coraz większą ilość aspektów naszej codziennej pracy, również pod kątem zrównoważonego rozwoju.

Pierwsze spotkanie zespołu odpowiedzialnego za opracowanie i wdrożenie Polityki zrównoważonego rozwoju planowane jest na trzeci kwartał 2024 roku. Celem jest zidentyfikowanie kolejnych współczynników, jakie jesteśmy w stanie monitorować, jak również tych, które powinniśmy oraz tych, które chcielibyśmy mierzyć, aby w efekcie móc osiągnąć optymalny poziom w pełnym zakresie związanym z energią, wodą, odpadami, emisją gazów cieplarnianych, a także lokalnym ekosystemem. Odpowiedzialnie edukując naszych klientów chcemy pomóc im poprawić także ich jakość życia. Ponad to dążymy do zoptymalizowania całego łańcucha dostaw wdrażając odpowiednie wymagania wobec naszych dostawców.