Lista klientów

Cieszymy się zaufaniem blisko 2 000 klientów zarówno instytucjonalnych jak i prywatnych działających w różnych branżach w całej Polsce. Od 1989 roku doradzamy naszym klientom wychodząc naprzeciw zmianom wymagających nowych rozwiązań w zakresie IT.

Nasze długoletnie doświadczenie na rynku informatycznym sprawia, że mamy do zaoferowania unikalną wiedzę i  umiejętności, dzięki nim z łatwością mierzymy się ze zmieniającym się otoczeniem biznesowym. Dobrze dobrany sprzęt informatyczny umożliwia integrację zadań i zwiększa efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, nasz zespół chętnie podzieli się swoim doświadczeniem.

Do naszych klientów należą:

Administracja Publiczna:

Biblioteka Publiczna Dzielnicy Włochy

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Skarbu Państwa

Ośrodki Pomocy Społecznej Konstancin-Jeziorna

Państwowa Agencja Atomistyki

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika

Urzędy Skarbowe

Poczta Polska

Uczelnie i Instytuty:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Warszawska Wydział Fizyki

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania

Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej PW

Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN

Instytut Geofizyki PAN

Instytut Kardiologii

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Instytut Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Finanse, telekomunikacja, IT:

Gemius S.A.

PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

X-TRADE BROKERS Dom Maklerski S.A.

Inni:

Archiwum Główne Akt Dawnych

Grupa Wydawnicza Foksal Sp z o.o.

EMERSON Process Management

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Praca.pl Sp. z o.o.