Tworzenie energooszczędnych centrów danych

Centra danych na całym świecie są zobowiązane do jednoczesnego zwiększania efektywności energetycznej, konsolidacji operacji i obniżania kosztów. Każdego roku centra danych zużywają około 2% światowego zużycia energii. Ponieważ ciecz jest 4000 razy lepsza w przechowywaniu i przenoszeniu ciepła niż powietrze, nasze rozwiązania zapewniają natychmiastowe i wymierne korzyści zarówno dużym, jak i małym centrom danych. Dzięki setkom wdrożonych szaf rack technologia Asetek chłodzi centra danych na całym świecie.

Zielone rozwiązanie Asetek dla centrów danych

Technologia chłodzenia cieczą firmy Asetek stanowi energooszczędną alternatywę dla chłodzonych powietrzem centrów danych. Technologia chłodzenia cieczą firmy Asetek może ponownie wykorzystać 75% całkowitej energii zużywanej w centrach danych w postaci gorącej wody o temperaturze 60°C.