Skalowalne procesory Intel® Xeon® spełniają najpopularniejsze wymogi dotyczące obciążeń dzięki wykorzystaniu dziesięcioleci innowacji, a także bliskiego partnerstwa oraz głębokiej integracji ze światowymi liderami branży oprogramowania i dostawcami rozwiązań.

Skalowalne procesory Intel® Xeon® wyróżniają się zrównoważoną architekturą, zoptymalizowaną pod kątem wielu typów obciążeń roboczych i poziomów wydajności dzięki spójnej, otwartej architekturze Intel®, którą znasz i darzysz zaufaniem. Zapewnia ona wbudowane przyspieszenie AI i zaawansowane możliwości w zakresie zabezpieczeń. To dlatego skalowalne procesory Intel® Xeon® umożliwiają bezpieczne wykonywanie obciążeń roboczych i uzyskiwanie najlepszych wyników — od brzegu sieci po chmurę.