Wirtualizacja

Microsoft_logo


 

W ostatnich latach bardzo modnym tematem w środowiskach informatycznych jest wirtualizacja. Staje się ona bardzo popularną technologią, która pozwala zwiększyć elastyczność i niezawodność środowisk informatycznych. Wdrażając dziś nową wersję użytkowanego już serwera czy wymieniając sprzęt serwerowy warto pomyśleć o wirtualizacji, ponieważ dzięki niej możemy lepiej wykorzystać wydajność nowego sprzętu, a co za tym idzie zmniejszyć ilość maszyn fizycznych. Skutkuje to zmniejszeniem poboru prądu, nakładów na klimatyzację czy wydatków na przestrzeń biurową przeznaczoną na serwerownię.

Dostępne dziś powszechnie procesory wielordzeniowe i relatywnie tańsze podsystemy dyskowe pozwalają na uruchomienie na jednej maszynie fizycznej 2 lub 3 serwerów, które jeszcze kilka lat temu, wymagałyby całej, osobnej maszyny. Zbiegło się to w czasie z naturalnym starzeniem się systemów wdrażanych w tym okresie i rozwojem technologii 64 bitowej pozwalającej na zaadresowanie dużego rozmiaru pamięci operacyjnych. Otworzyło to pole do upowszechnienia wirtualizacji.

Oferowana, jako składnik systemu Windows Server 2012, usługa wirtualizacyjna, jaką jest Hyper-V, pozwala na łatwe tworzenie elastycznych i bezpiecznych środowisk do utrzymania serwerów wirtualnych. W przypadku środowisk zwirtualizowanych o większej skali, korzystny jest wybór edycji Datacener, a gdy intensywność wirtualizacji jest mniejsza, odpowiednią edycją będzie Windows Server 2012 Standard.

Microsoft oferuje 2 opcje Hyper-V – uruchomienia wirtualizacji serwerowej::

  • Windows Server 2012 (z włączoną rolą Hyper-V)
  • Hyper-V Server 2012 (sam wirtualizator)

Najczęściej kojarzona jest właśnie rola Hyper-V uruchamiana w Windows Server 2012. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że istnieje całkowicie bezpłatne rozwiązanie, czyli właśnie Hyper-V Server 2012, które pozwala wirtualizować systemy na platformie serwerowej.

Pobierz: Hyper-V Server 2012

 

Hyper-V Server to rozwiązanie, które zawiera sam wirtualizator (hypervisor) oraz kluczowe komponenty wirtualizacji. Instalowany jest bezpośrednio na fizycznym sprzęcie serwera, który będzie hostem. I w takim środowisku uruchamiane są maszyny wirtualne.

Poniżej mały schemat różnic w podejściu z wirtualizacją:

C5CB

Zarządzanie

Hyper-V Server nie posiada pełnego systemu operacyjnego Windows Server ani typowej konsoli graficznej do zarządzania hostem.

Natomiast można nim w pełni zarządzać zdalnie za pomocą:

  • konsoli Server Manager z innego serwera
  • konsoli Server Manager z Windows 8 (po instalacji narzędzi RSAT)
  • konsoli i narzędzi PowerShell
  • rodziny System Center

Możliwości

To jedna z większych niespodzianek dla wielu użytkowników. Hyper-V Server 2012 posiada praktycznie te same możliwości techniczne (w zakresie wirtualizacji), co Windows Server 2012 z rolą Hyper-V.

Można go tak samo skalować jak pełny Windows Server 2012: posiada obsługę do 320 logicznych procesorów w hoście, przypisanie 64 wirtualnych procesorów i 1 TB RAM per VM, uruchomić można 1024 maszyn wirtualnych na hoście, obsługuje klastry do 64 węzłów i 8000 maszyn wirtualnych w klastrze.

Wspiera zaawansowane możliwości jak Live Migration, czyli migracja maszyn wirtualnych między serwerami bez ich zatrzymania (bez limitów jednoczesnych migracji), Shared Nothing Live Migration, czyli migrowanie maszyn bez posiadania wspólnej dla hostów składnicy plików (migracja jest po sieci ethernet), Storage Migration, czyli migrowanie magazynu plików bez wyłączania maszyny wirtualnej z niego korzystającej, itp.

Co ciekawe posiada coś, czego nie ma Windows Server 2012 z Hyper-V, czyli możliwość startowania hosta z dysku USB – wygodne w sytuacji, kiedy mamy serwery bezdyskowe.

Licencjonowanie

Hyper-V Server 2012 jest całkowicie bezpłatny, również do zastosowań komercyjnych i w środowiskach produkcyjnych.

Warto natomiast pamiętać, że Hyper-V Server nie posiada dodatkowych praw do korzystania z bezpłatnych licencji na Windows Server w maszynach gościach.

W wypadku Windows Server 2012 – jeśli posiadamy edycję Standard otrzymujemy dodatkowe 2 licencje na Windows Server 2012 działający w maszynach wirtualnych na tym hoście. W wypadku edycji Datacenter otrzymujemy nieograniczoną liczbę licencji na maszyny wirtualne działające na tym hoście.

Zastosowanie

O ile Windows Server 2012 z rolą Hyper-V może pełnić dużo więcej ról i funkcji niż Hyper-V Server to mogą występować sytuacje, kiedy użycie go będzie korzystniejsze.

Jeśli tylko hosty, na których będzie zainstalowany mają pełnić tylko funkcję wirtualizacji to mocno okrojona wersja będzie idealna – jest mniej podatna na ataki, wymagająca mniejszej ilości restartów przy okazji instalacji aktualizacji bezpieczeństwa oraz z mniejszym wpływem na wydajność całego serwera.

Drugim ważnym zastosowaniem może być sytuacja, kiedy będziemy chcieli wykorzystać Hyper-V Server jako podstawę do rozwiązań VDI, czyli wirtualizacji systemów klienckich na maszynach serwerowych i ich udostępnianie użytkownikom. To sytuacja, w której w maszynach wirtualnych nie będą działały systemy serwerowe, bo jeśli miałyby być to serwery Microsoft to korzystniejsze finansowo może być skorzystanie z praw do dodatkowych licencji w maszynach wirtualnych (poruszone w części o licencjonowaniu).

Równie ciekawy scenariusz, to kiedy w maszynach wirtualnych będą działały linuksowe systemy operacyjne (aktualnie wspierane to: CentOS 5.7+, RedHat Enterprise Linux 5.7+, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2+, Open SUSE 12.1+ oraz Ubuntu 12.04+).

Aby zastosować Hyper-V Server musimy posiadać platformę 64-bitową oraz sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji. Wymagane jest minimum 512MB RAM, procesor 1.4 GHz oraz jedna karta sieciowa.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Format na usługi wdrożeniowe

 

[vtftable ]
Instalacja Hyper-V Server 2012/2012R2;;;Hyper-V Server 2012 to darmowy hypervizor typu pierwszego od Microsoftu. Posiada on pełną funkcjonalność Hyper-V tak jak płatne wersje Windows Server 2012, z tą różnicą, że rola Hyper-V jest już preinstalowana oraz nie ma możliwość włączenia GUI tak jak w wersji Core. Hyper-V Server może działać w grupie roboczej jak i domenie Active Directory. W przypadku konfiguracji w grupie roboczej nie działa funkcjonalności klastrów oraz funkcja shared nothing live migration. Zakres usługi: {;n}Przygotowanie Serwera pod instalację (konfiguracja RAID według zaleceń klienta){;n}Instalacja systemu Windows Serwer, instalacja niezbędnych sterowników, aktualizacja oraz podstawowa konfiguracja systemu.{;n}Instalacja roli Hyper-V oraz podstawowa konfiguracja jego działania (np. strore na wirtualne maszyny){;n}Konfiguracja interface’ów sieciowych oraz dostepu zdalnego.{;n}Na życzenie klienta: zmiana nazwy serwera, konfiguracja switchy wirtualnych dla Hyper-V, dodanie do domeny, uruchomienie WindowsImageBackup, etc..;nn;
Instalacja Windows Serwer 2008R2/2012/2012R2;;;Zakres usług:{;n}Przygotowanie Serwera pod instalację (konfiguracja RAID według zaleceń klienta){;n}Instalacja systemu Windows Serwer, instalacja niezbędnych sterowników, aktualizacja oraz podstawowa konfiguracja systemu.{;n}Konfiguracja interface’ów sieciowych oraz dostepu zdalnego.{;n}Na życzenie klienta: zmiana nazwy serwera, konfiguracja switchy wirtualnych dla Hyper-V, dodanie do domeny, uruchomienie WindowsImageBackup, etc..;nn;
Wdrożenie Active Directory 2008R2/2012/2012R2 – 0-20 Użytkowników;;;Głównym powodem wdrożenia Active Directory jest autoryzacja obiektów (np. użytkowników), którzy mają zdefiniowane prawa dostępu do innych obiektów Active Directory oraz do zasobów innych, w tym dyskowych, sieciowych oraz aplikacji. O ile w przypadku wykorzystania WorkGroup każdy komputer w sieci posiada swoją własną bazę użytkowników, tak środowisku Active Directory{;n}baza danych ww. obiektów jest przechowywana tylko na serwerze.{;n}W skali całej organizacji uzyskujemy prostszą i szybszą kontrolę uprawnień, możliwość zarządzania użytkownikami i stacjami roboczymi z poziomu jednego komputera (serwera) oraz wydajniejszy dostęp do urządzeń sieciowych.{;n}{;n}Korzyści wynikające z wdrożenia centralnego Active Directory:{;n}{;n}Scentralizowane zarządzanie wszystkimi usługami i komputerami – zrealizowanie zaleceń w zakresie polityki bezpieczeństwa dotyczących użytkowników sieci komputerowej, sprzętu i oprogramowania komputerowego. Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą komputerową firmy, a tym samym usprawnienie przeprowadzenia cyklicznych audytów bezpieczeństwa obejmujących zasoby teleinformatyczne całej organizacji.{;n}Możliwość pracy grupowej zasobów (pliki, drukarki).{;n}Pełna kontrola dostępu wraz z historią działań. {;n}Spójna administracja zasobami.{;n}Możliwość instalowania centralnych systemów teleinformatycznych, które w połączeniu z nowoczesną strukturą łączności światłowodowej między oddziałami firmy, pozwolą w pełni reagować służbom teleinformatycznym na określane przez Zarząd potrzeby spółki w obszarze biznesowym.{;n}{;n}Zakres usług:{;n}Przygotowanie Serwera pod instalację (konfiguracja RAID według zaleceń klienta){;n}Instalacja systemu Windows Serwer, instalacja niezbędnych sterowników, aktualizacja oraz podstawowa konfiguracja systemu.{;n}Konfiguracja interface’ów sieciowych oraz dostepu zdalnego.{;n}Instalacja i konfiguracja ActiveDirectory, DNS, WINS. Na życzenie klienta instalacja DHCP, Serwera plików, Serwera wydruku, Serwera www, etc… {;n}Utworzenie kont użytkowników, utworzenie zasobów sieciowych Home (z ustawieniem mapowania pod litera H, lub inną wskazaną przez klienta),{;n}Konfiguracja podstawowych polityk bezpieczeństwa (zasady tworzenia i zmiany haseł, dostosowanie Domeny do pracy ze starszymi systemami Windows XP, dopuszczalne metody szyfrowania Kerberos, etc…);nn;
Wdrożenie Active Directory 2008R2/2012/2012R2 – 21-50 Użytkowników;;;jak w punkcie „Wdrożenie Active Directory 2008R2/2012/2012R2 – 0-20 Użytkowników” zwiększeniu ulega liczba wykreowanych użytkowników, utworzenie dodatkowych Jednostek Organizacynych w strukturze Domeny celem zapewnienia lepszego dopasowania polityk bezpieczeństwa oraz łatwiejszego administrowania większą liczbą użytkowników;nn;
Wdrożenie Active Directory 2008R2/2012/2012R2 – 51-100 Użytkowników;;;jak w punkcie „Wdrożenie Active Directory 2008R2/2012/2012R2 – 0-20 Użytkowników” zwiększeniu ulega liczba wykreowanych użytkowników, utworzenie dodatkowych Jednostek Organizacynych w strukturze Domeny celem zapewnienia lepszego dopasowania polityk bezpieczeństwa oraz łatwiejszego administrowania większą liczbą użytkowników;nn;
Wdrożenie Active Directory 2008R2/2012/2012R2 – 100+ Użytkowników;;;jak w punkcie „Wdrożenie Active Directory 2008R2/2012/2012R2 – 0-20 Użytkowników” zwiększeniu ulega liczba wykreowanych użytkowników, utworzenie dodatkowych Jednostek Organizacynych w strukturze Domeny celem zapewnienia lepszego dopasowania polityk bezpieczeństwa oraz łatwiejszego administrowania większą liczbą użytkowników;nn;
Kolejny kontroler Domeny;;;Zakres usług:{;n}Przygotowanie Serwera pod instalację (konfiguracja RAID według zaleceń klienta){;n}Instalacja systemu Windows Serwer, instalacja niezbędnych sterowników, aktualizacja oraz podstawowa konfiguracja systemu.{;n}Konfiguracja interface’ów sieciowych oraz dostepu zdalnego.{;n}Instalacja i konfiguracja ActiveDirectory, DNS, WINS;nn;
Wdrożenie Exchange Server 2010/2013 – 0-20 Użytkowników;;;Dzięki Microsoft Exchange Server uzyskasz dostęp do profesjonalnej poczty e-mail, kalendarza i danych kontaktowych za pomocą komputera, telefonu lub przeglądarki internetowej. Microsoft Exchange Server pozwoli Ci kontaktować się ze współpracownikami, kiedy tylko chcesz. System pomaga zwiększyć wydajność pracy i bezpieczeństwo firmy, podczas gdy Ty zachowujesz potrzebną kontrolę. Microsoft Exchange to prostszy sposób na zapewnienie doskonałej dostępności i odzyskiwanie danych po awarii, zwiększa niezawodność i upraszcza obsługę systemu, jednocześnie chroniąc Twoje poufne dane. Zalety zastosowania serwera pocztowego Microsoft Exchange:{;n}{;n} Jedna baza danych użytkowników dla korzystania z komputerów oraz poczty{;n} Poczta przechowywana na serwerze na którym wykonywane są kopie bezpieczeństwa{;n} Możliwość tworzenia centralnych baz kontaktów{;n} Możliwość tworzenia wspólnych kalendarzy{;n} Centralne zarządzanie filtrami antyspamowymi{;n} Możliwość zdalnego dostępu do poczty poprzez www, telefony, tablety itp.{;n}{;n}Poszczególne etapy wdrożenia:{;n}{;n} Konfiguracja serwera pocztowego w domenie domena-firmowa.pl{;n} Przekierowanie rekordu mx domeny domena-firmowa.pl na nowy serwer{;n} Utworzenie kont pocztowych w nowej domenie{;n} Dodanie aliasów do poszczególnych kont pocztowych aktualnie wykorzystywanych domen{;n} Przekierowanie dodatkowych rekordów mx na nowy serwer{;n} Dodanie nowych kont pocztowych na komputerach pracowników{;n} Przeniesienie ważnych danych{;n} Wyłączenie aktualnie wykorzystywanych serwerów pocztowych{;n} Zakończenie procesu wdrożenia serwera Exchange{;n}{;n}Zakres usług:{;n}Przygotowanie Serwera pod instalację (konfiguracja RAID według zaleceń klienta){;n}Instalacja systemu Windows Serwer, instalacja niezbędnych sterowników, aktualizacja oraz podstawowa konfiguracja systemu.{;n}Konfiguracja interface’ów sieciowych oraz dostepu zdalnego.{;n}Na życzenie klienta: zmiana nazwy serwera, konfiguracja switchy wirtualnych dla Hyper-V, dodanie do domeny, uruchomienie WindowsImageBackup, etc..{;n}{;n}Instalacja Domeny (zgodnie z „Wdrożenie Active Directory 2008R2/2012/2012R2 – 0-20 Użytkowników”){;n}Instalacja Microsoft Exchange:{;n}- konfiguracja domen obsługiwanych przez Serwer{;n}- konfiguracja konektorów odpowiedzialnych za wysyłanie i obieranie poczty{;n}- utworzenie polityk przyznawania aliasów email dla skrzynek{;n}- utworzenie polityk dla skrzynek mailowych (np. limity pojemności skrzynek i komunikatów ostrzegawczych){;n}- konfiguracja Microsoft Anywhere {;n}- instalacja Certyfikatu kwalifikowanego (na rzyczenie klienta){;n}- utworzenie kont użytkowników wraz ze skrzynkami email;nn;
Wdrożenie Exchange Server 2010/2013 – 0-20 Użytkowników;;;jak w punkcie „Wdrożenie Exchange Server 2010/2013 – 0-20 Użytkowników” zwiększeniu ulega liczba kont, oraz dodatkowe podziały skrzynek pomiędzy różne bazy i polityki pojemności skrzynek.;nn;
Wdrożenie Exchange Server 2010/2013 – 21-50 Użytkowników;;;jak w punkcie „Wdrożenie Exchange Server 2010/2013 – 0-20 Użytkowników” zwiększeniu ulega liczba kont, oraz dodatkowe podziały skrzynek pomiędzy różne bazy i polityki pojemności skrzynek.;nn;
Wdrożenie Exchange Server 2010/2013 – 100+ Użytkowników;;;jak w punkcie „Wdrożenie Exchange Server 2010/2013 – 0-20 Użytkowników” zwiększeniu ulega liczba kont, oraz dodatkowe podziały skrzynek pomiędzy różne bazy i polityki pojemności skrzynek.;nn;
Instalacja Serwera Plików;;;Zakres usług:{;n}Przygotowanie Serwera pod instalację (konfiguracja RAID według zaleceń klienta){;n}Instalacja systemu Windows Serwer, instalacja niezbędnych sterowników, aktualizacja oraz podstawowa konfiguracja systemu.{;n}Konfiguracja interface’ów sieciowych oraz dostepu zdalnego.{;n}Instalacja roli Serwera plików oraz przygotowanie do 10 udziałów zgodnie z politykami (pojemnościowymi) dla poszczególnych zasobów{;n}Na życzenie klienta: zmiana nazwy serwera, konfiguracja switchy wirtualnych dla Hyper-V, dodanie do domeny, uruchomienie WindowsImageBackup, etc..;nn;
Instalacja Serwera SharePoint;;;Zakres usług:{;n}Przygotowanie Serwera pod instalację (konfiguracja RAID według zaleceń klienta){;n}Instalacja systemu Windows Serwer, instalacja niezbędnych sterowników, aktualizacja oraz podstawowa konfiguracja systemu.{;n}Konfiguracja interface’ów sieciowych oraz dostepu zdalnego.{;n}Instalacja Serwera SharePoint Fundation wraz z wymaganymi komponentami.{;n}Na życzenie klienta: zmiana nazwy serwera, konfiguracja switchy wirtualnych dla Hyper-V, dodanie do domeny, uruchomienie WindowsImageBackup, etc..;nn;
Instalacja VMware vSphere 5.1/5.5;;;Zakres wdrożenia infrastruktury środowiska wirtualnego opartego na platformie VMWare:{;n}{;n}Wdrożenie platformy wirtualizacji VMWare vSphere w wersji 5.0/5.1/5.5,{;n}Utworzenie i konfiguracja klastra vSphere,{;n}Instalacja środowiska zarządzającego VMWare vCenter,{;n}Konfiguracja wirtualnych sieci{;n}Konfiguracja storage{;n}Konfiguracja template{;n}Instalacja i konfiguracja maszyn wirtualnych,{;n}Konfiguracja systemu backupu.;nn;
Instalacja Klaster;;;Instalacja 2 serwerów, spięcie w klaster;nn;
[/vtftable]

powyższe usługi znajdziecie Państwo w naszym sklepie internetowym w zakładce usługi , zapraszamy

Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym.

 

 

 

Top