Oprogramowanie Moab® Adaptive Computing – zarządzanie i optymalizacja w klastrach HPC

Adaptive

Adaptive Computing oferuje produkty do zarządzania obciążeniami w klastrach HPC. Oprogramowanie oparte jest na opatentowanym, inteligentnym oprogramowaniu Moab® , które optymalizuje zarządzanie całym harmonogramem zdarzeń oraz obciążeń i zasobów, w oparciu o przyjętą politykę. Silniki Moab® przyspieszają dostarczanie i maksymalizację wyników z wykorzystaniem przy jednoczesnym uproszczeniu zarządzania obciążeń w całym kompleksie heterogenicznych środowisk klastrowych HPC i chmury. Produkty Moab® HPC Suite wykorzystują polityki wielowymiarowe do ciągłego planowania i monitorowania obciążeń roboczych, zasobów, SLA, oraz priorytetów, aby zoptymalizować wydajność obciążenia. Oprogramowanie wykorzystuje unikalne narzędzia integracyjne ułatwiające zarządzanie danymi poprzez Moab® dla heterogenicznych zasobów, menedżerów zasobów i narzędzi zarządzania, aby zmaksymalizować jak najbardziej wydajność. Obie wersje mogą być rozszerzone o Suite Moab® HPC .

Oprogramowanie  Adaptive Computing Moab® optymalizuje środowiska o wysokiej wydajności obliczeniowej i środowiska typu cloud / hybrydowej chmury.  Moab skierowany jest do rynku obejmującego duże przedsiębiorstwa, instytucje akademickie i rządy do przeprowadzenia symulacji i analizy danych szybciej, dokładniej i efektywniej kosztowo. Służy do obliczeń technicznych, Cloud i Big Data dla aplikacji Big Workflow. Z dynamicznego planowania, zaopatrzenia i zarządzania usługami wieloetapowymi / multi-aplikacyjnymi w całym HPC, Cloud i środowiskach Big Data.

Adaptive Computing Moab® to oprogramowanie do inteligentnego zarządzania organizacjami –  oszczędza czas i pieniądze.

HPC Products

Moab HPC Suite Basic Edition

Top